VoKaaLo – Lochristi

Het volwassenenkoor VoKaaLo is ontstaan vanuit een idee van Gina Lefebure, directrice van de Muziekschool Gina Lefebure—Lochristi, en Steve De Veirman, één van de leerkrachten, om de ouders van de leerlingen ook te betrekken bij het muziekgebeuren. Er was ook reeds een vraag in die richting gekomen van de ouders zelf. Het koor is opgestart in het ‘schooljaar’ 2001-2002 onder leiding van Steve De Veirman.

Het eerste concert had plaats in december 2001 in de kerk van het Westveld—Sint-Amandsberg. Een kerstconcert samen met alle leerlingen van de Muziekschool ter gelegenheid van het twaalf en een half-jarig bestaan van de muziekschool.

In samenwerking met het oudercomité van de Vrije Basisschool St.-Jozef—Lochristi werd in maart 2003 een voorjaarsconcert georganiseerd. In 2003 heeft het koor deelgenomen aan het pre-tornooi van de Provinciale Koorzangtoernooien en werd het geklasseerd in tweede categorie, wat voor subsidies wel belangrijk was en is.

In december 2003 werd in samenwerking met een aantal andere koren een kerstconcert gegeven in de kerk van Sint.-Paulus—Gent o.l.v. Bernard Giot.

2004 was opnieuw een feestelijk jaar voor de Muziekschool vanwege het vijftienjarig bestaan. De musical “Fame” werd opgevoerd door de leerlingen van de muziekschool en ook het koor verleende daaraan zijn medewerking.

In 2005 stelde het koor zich voor , voor de Provinciale Koorzangtoernooien in tweede categorie en werd in die categorie bevestigd. In dat jaar verzorgde het koor heel wat optredens: juni 2005 – Aperitiefconcert met Piano en Porto, juli 2005—’Vlaanderen Zingt’ in Gent en Antwerpen in samenwerking met andere koren en juli 2005—Gentse Feesten samen met Koen Crucke.

In september maakte het koor zich los van de Muziekschool en ging op eigen benen staan, zonder echter de samenwerking met de muziekschool stop te zetten. Het werkte o.a. mee aan de audities op het einde van het werkjaar van de muziekschool, gaf samen concerten, enz..

Er stond ook heel wat op het programma in 2006: in april bracht het koor ‘Hyms of Praise’ met o.a. ‘Gloria’ van John Rutter; in juli verzorgde het koor de elf-juli-viering in Lochristi en toen werd al gedacht en gewerkt aan het project “Carmina Burana”.